ساختار دولت و نظام اداری انگلستان ؛ رویکرد مستخدمین عمومی

ساختار دولت و نظام اداری انگلستان ؛ رویکرد مستخدمین عمومی


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
سال نشر : 1400/09/13اولین گزارش از مجموعه گزارش‌های مرکز مطالعات دولت در حوزه نظام مستخدمین عمومی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این گزارش که جمع‌آوری و نگارش آن توسط محمدمهدی جعفریان انجام شده است، به بررسی ساختار و نظام اداری-سیاسی انگلستان از زاویه دید چاچوب نظام مستخدمین عمومی پرداخته است. در این گزارش مواردی از قبیل وضعیت فعلی نظام اداری انگستان و رابطه آن با سیاست، سیر تاریخی آن از دهه ۱۸۵۰ و اوج گیری تقاضا برای شکل‌دهی دولت مدرن، تأثیر نهادهای بیرونی دولت بر شکل دهی نظام مستخمدمین عمومی (با بهره گیری از زاویه دید نهادگرا) از جمله دانشگاه، متغیرهای کلان اقتصادی-اجتماعی و سیاسی شرح داده شده است.
علاوه بر موارد فوق، در این گزارش تلاش شده است تا به نظام اداری کارآمد و شایسته سالار، به صورت جزئی تری نگریسته شود و با فرار از کلی گویی های مبهم به مکانیسم‌های کمتر ذکر شده‌ای در ادبیات بحث در ایران را بازگو کند و شرح دهد. از جمله این موارد می‌توان به نگاه سیستمی به آزمون رقابتی، جایگاه دانشگاه در تربیت مستخدمین عمومی، سیاست زدایی و فاصله گیری از درهم تنیدگی سیاست و اداره، جایگاه و میزان تأثیر شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت و دیگر ایده‌های عصر مدیریت گرایی، نقش و توسعه سازمان‌های اجرایی نیمه مستقل در کوچک سازی و چابک سازی دولت و جایگاه دولت محلی اشاره کرد.
لازم به ذکر است گزارش‌های بعدی از این مجموعه عبارتند از نظام مستخدمین عمومی در فرانسه، مفهوم و چارچوب تاریخی-نهادی شکل گیری نظام مستخدمین عمومی، و نظام مستخدمین عمومی در ایران.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.