رسانه و حاکمیت: انقلاب جهانی اطلاعات و چالش آن برای قدرت دولت ها

رسانه و حاکمیت: انقلاب جهانی اطلاعات و چالش آن برای قدرت دولت ها


حکمرانی عصر دیجیتالکتاب حاضر در سال 2002 توسط دکتر پرایس (مدیر مرکز مطالعات ارتباطات جهانی دانشگاه پنسیلوانیا لندن) به رشته نگارش درآمده است. در سراسر این کتاب، نویسنده به دنبال آن بوده است که زمینه ای برای اتخاذ یک رویکرد نظام مند به موضوع تنظیم گری رسانه ها  در دنیایی که تغییرات فناوری، تغییرات ترتیب و آرایش شرکت های فعال در حوزه های مختلف فناورانه، و تغییرات ایدئولوژی های مربوط به آن، به سرعت و مداوم در حال رخ دادن است  فراهم کند. 

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.