دیوار دیجیتال برلین در برابر غول های پلتفرمی و نوسازی سپهر رسانه

دیوار دیجیتال برلین در برابر غول های پلتفرمی و نوسازی سپهر رسانه


حکمرانی عصر دیجیتالیکی از روندهای مهم حوزه تنظیم‌گری در جهان بعد از گسترش پلتفرم‌های رسانه‌ای اجتماعی عمدتا آمریکایی، اثرگذاری پلتفرم‌های آنلاین در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع جوامع، رخداد انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده، مساله اخبار جعلی و اطلاعات گمراه کننده و نقش پررنگ پلتفرم‌ها در مدیریت، هدایت و حذف اخبار و اطلاعات در زمان کووید ۱۹، رویکردهای ملی تنظیم‌گری بود. کشورهای مختلف سعی کردند با اتخاذ سیاست‌هایی پلتفرم‌های بزرگ را ملزم به پذیرش قواعد ملی خود کنند. رویکردهایی که ریشه در دغدغه دولت‌ها از حفظ حاکمیت خود بر فضای دیجیتال داشت. اقدامات آلمان نمونه‌ای از تلاش برای تنظیم‌گری پلتفرم‌های بین‌المللی و بزرگ در سطح ملی است.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل