دکتر سید محمدصادق امامیان هم‌بنیان‌گذار و عضو اندیشکده حکمرانی شریف به سوگ پدر نشست.

دکتر سید محمدصادق امامیان هم‌بنیان‌گذار و عضو اندیشکده حکمرانی شریف به سوگ پدر نشست.


تنظیم گریدکتر سید محمدصادق امامیان هم‌بنیان‌گذار و عضو اندیشکده حکمرانی شریف به سوگ پدر نشست.

سید اکبر امامیان پدر سید محمدصادق امامیان صبح امروز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ بر اثر ضایعه قلبی به دیار باقی شتافت.

اندیشکده حکمرانی شریف درگذشت آن مرحوم را به فرزند بزرگوارشان، خانواده ایشان، جامعه رسانه‌ای و علمی تسلیت می‌گوید.