در مصایب برداشت سیاسی از یک گفتگوی سیاستی

در مصایب برداشت سیاسی از یک گفتگوی سیاستی


متن خبر

در مصایب برداشت سیاسی از یک گفتگوی سیاستی
 
پیرو مصاحبه دکتر سید محمدصادق امامیان عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر و هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف در برنامه زاویه شبکه 4، رویکرد کلی گفتگوی انجام شده در خصوص کژکارکردها و ضعف‌های حکمرانی کشور به منظور شناسایی هر چه بهتر ضعف ها و برنامه ریزی جهت اصلاح آنها با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بود. در این ارائه به ضعف نهادی مجلس شورای اسلامی، بی اثری سیاستی شورای عالی فضای مجازی، رویکرد عمومی نهادهای دولتی در برابر توسعه بخش خصوصی با اشاره به تجربه صداوسیما بعنوان یک مثال از انبوهی از نمونه‌های مشابه، و وضعیت رانتی صنعت خودروسازی پرداخته شد. لذا پرداخت سیاسی شده و یک رسانه در جهت انگاره سازی تقابل سیاسی این گفتگو با نهادهای ذکرشده بمثابه «تعریض و اعتراف سازمانی» با سیاق گفتگوهای سیاستی تناسبی نداشته و اینگونه مصداق‌سازی‌ها به کلی تکذیب می گردد.