خشت اول اینترنت امریکا و چالش مسئولیت پلتفرم در ثریای اروپا / به بهانه حکم صادره برای اشکان آرمندهی مدیر عامل دیوار

خشت اول اینترنت امریکا و چالش مسئولیت پلتفرم در ثریای اروپا / به بهانه حکم صادره برای اشکان آرمندهی مدیر عامل دیوار


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتالدرباره مقاله

#یادداشت
#حکمرانی_دیجیتال

حنانه اکبری نوری پژوهشگر گروه حکمرانی دیجیتال اندیشکده حکمرانی شریف

📃خشت اول اینترنت امریکا و چالش مسئولیت پلتفرم در ثریای اروپا
به بهانه حکم صادره برای اشکان آرمندهی مدیر عامل دیوار

🔻 حکم صادره برای اشکان آرمندهی مدیرعامل پلتفرم دیوار، نقطه عطفی دیگر در باب مسأله مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال در برابر فعالیت‌های اشخاص ثالث بر بستر آن‌ها است. پیش از این نیز آپارات با حکم متفاوت دیگری در قبال محتوای منتشر شده بر بستر خود مواجه بوده است.

🔻 مسئولیت پلتفرم یا به عبارتی فقدان مسئولیت پلتفرم در قبال فعالیت شخص ثالث برای نخستین بار بنابر بخش ۲۳۰ قانون آداب ارتباطات ایالات متحده رسمیت یافت. البته این قانون در سال‌های نخست شکل‌گیری کسب‌وکار‌های دیجیتالی تدوین شد و جهان اینترنت شاهد فعالیت‌های پلتفرم‌های دیجیتال کنونی نبودند.

🔻 به منظور بسط و توسعه اکوسیستم پایدار دیجیتالی و توامان تبعیت از مقررات و قوانین، وجود نهاد‌های تنظیم‌گر حیاتی است و دادگاه‌ها و دادسرا‌ها باید آخرین نهاد‌های ورود‌کننده به این جریان باشند، چرا که ساختار، فرآیند، رویه حکم‌دهی، قوانین و مقررات در دادگاه‌ها بسیار پیچیده، سنتی است و لزوماً با دنیای متحول دیجیتال کنونی نسبتی ندارد.

لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در پیوست بخوانید:

پیوست