توضیحات📢 شماره چهاردهم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

🔻 سیزدهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!

🔻 پیامدهای آشکار شدن شکاف در حاکمیت روسیه/ شورش واگنر وجهه پوتین را خراب کرد؟

🔻 چالش قفل شدگی و فلج سیاستی در جمهوری اسلامی ایران

🔻 طرح نو در انتخابات

🔻 پیوست سرمایه گذاری، شرط حیات توافق با عربستان است

🔻 حکمرانی گلوبالیسم به جنگجهانی ختم می‌شود؛ غرب احترامی برای سایر ملل قائل نیست

🔻 مفاهیم غربی توانایی توصیف جامعه ایران را ندارد

لینک دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

خبرنامه