توضیحات

شماره یازدهم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.

لینک دریافت خبرنامه

علاقه مندان می توانند جهت دریافت فایل خبرنامه به لینک زیر مراجعه نمایند

خبرنامه شماره 11