توضیحات

شماره دهم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.

لینک دریافت خبرنامه

علاقه مندان می‌توانند جهت دریافت فایل خبرنامه به لینک زیر مراجعه نمایند

خبرنامه شماره 10