خبرنامه |‌شماره 12

خبرنامه |‌شماره 12


خبرنامه
توضیحات

شماره دوازدهم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.

لینک دریافت خبرنامه

علاقه مندان می‌توانند از طریق لینک زیر خبرنامه را دانلود نمایند

خبرنامه شماره 12