حکمرانی در عمل 84: اندیشکده ها و پژوهشکده های جهان عرب

حکمرانی در عمل 84: اندیشکده ها و پژوهشکده های جهان عرب


تنظیم گریبرنامه شماره 84 حکمرانی در عمل با حضور حجت الاسلام محمد قطرانی و دکتر سید احمد نکویی روز سه شنبه مورخ 14 دی از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد.

نشانی محل جلسه: جنب دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 2

جهت شرکت حضوری در جلسه مشخصات خود را به 09123881626 پیامک کنید.