حضور مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع " اقتصاد ایران ، راه پیموده شده و مسیر پیش رو "

حضور مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع " اقتصاد ایران ، راه پیموده شده و مسیر پیش رو "


سیاست گذاری اقتصاد<a href="">”https://www.aparat.com/embed/JTF06?data[rnddiv</a>

 

=۳۸۰۸۵۷۴۱۷۶۴&data[responsive]=yes”>

‘ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-k70kp7jl’ custom_class=”]