حضور آقای دکتر ذوالفقاری در برنامه شهربرگ شبکه پنج با موضوع " انحصار در صدور مجوز کسب و کار"

حضور آقای دکتر ذوالفقاری در برنامه شهربرگ شبکه پنج با موضوع " انحصار در صدور مجوز کسب و کار"


سیاست گذاری اقتصاد<a href="">”https://www.aparat.com/embed/7568j?data[rnddiv</a>

 

=۹۳۹۷۸۶۶۴۲۱۴&data[responsive]=yes”>

‘ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-k4s74msq’ custom_class=”]