جمع سپاری و پایداری شهری

جمع سپاری و پایداری شهری


یادداشت
در چند دهه اخیر دانشمندان توجه ویژه ای به بررسی ابتکارت خالقانه مرتبط با پایداری شهری کرده اند. در همین زمان ورود تکنولوژی های وب 0.0 و ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند و اینترنت به نوبه خود منجر به تشدی جریانات حکمروایی پایین به باال و دموکراتیک شده و بدین ترتیب رویه های جمع سپاری به عنوان پاسخی مبتکرانه به برخی از مسائل موجود در حوزه پایداری شهری و با بهره گیری از ظرفیتهای به وجود آمده ناشی از پیشرفت تکنولوژی و علوم ارتباطی، وارد عرصه مدیریت شهرها گردید.

 

مشاهده فایل