جلسه سوم بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و داخلی، تجربه نگاری سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) قوه قضائیه

جلسه سوم بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و داخلی، تجربه نگاری سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) قوه قضائیه


مطالعات پارلمان 

طرح و تشریح مسئله:

استفاده از ظرفیت‌ نظارتی مردمی برای مقابله با فساد، یکی از قوی‌ترین ابزارهای نظارتی به منظور کشف و کاهش تخلفات محسوب می‌شود تا جایی که طبق آمارهای جهانی اولین و مهمترین عامل کشف تخلفات بوده و طبق آمار انجمن بازرسان گواهی‌شده تخلف  [AFCE)[۱)حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از طریق نظارت عمومی کشف می‌شوند.[۲] این در حالی است که عمده سازوکارهای نظارتی که تاکنون در کشور پیاده‌سازی شده‌اند مبتنی بر نظارت داخلی بوده‌ و متاسفانه از ظرفیت نظارت عمومی به منظور مقابله با مفاسد و تخلفات اداری بهره‌برداری کافی صورت نگرفته است.  بر این اساس و در ادامه دو جلسه گذشته، سومین جلسه بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و داخلی با تمرکز بر تحلیل و بررسی طراحی مفهومی سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با حضور و ارائه جناب آقای پرنیان، مسئول گروه اقتصاد مولد اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر، در تاریخ ۱۶ مرداد با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در اندیشکده برگزار شد.

سؤالات محوری جلسه:

طرح مفهومی سامانه پیشنهادی دریافت گزارش‌های مردمی تخلفات بایستی به چه صورت باشد و دارای چه ملاحظاتی است؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای پرنیان در ارائه خود، ضمن ارائه اجزای سامانه طراحی شده در اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، مراحل مختلف کار سامانه (از جمله ثبت گزارش، بررسی و اقدام) را تشریح کرد و الزامات و ملاحظات دیده شده در هر بخش را بیان کرد. در ادامه جلسه، جایگاه این سامانه به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم مطلوب نظارت عمومی در کنار سایر اجزای مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بر اساس مباحث صورت گرفته، بنا شد جلسه دیگری برای ارائه طراحی دقیقتر اکوسیستم مطلوب در اندیشکده سیاستگذاری شریف برگزار شود.

معرفی مهمان:

ایشان مسئول گروه اقتصاد مولد اندیشکده سیاست‌گذاری صنعتی امیرکبیر بوده و سابقه چند سال مطالعه، پژوهش و پیگیری در حوزه استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فساد را در کارنامه خود دارند.

[۱]  (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE

[۲] مرکز پژوهش‌های مجلس. (۱۳۹۶). استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب).