جدال اروپا برای اعمال حاکمیت رسانه ای در برابر غول های پلتفرمی آمریکا

جدال اروپا برای اعمال حاکمیت رسانه ای در برابر غول های پلتفرمی آمریکا


حکمرانی عصر دیجیتالدفتر مطالعات تنظیم گری ساترا (گروه حکمرانی رسانه ای در عصر دیجیتال) منتشر کرد.

برای مطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید.