توزیع نظام یارانه ای کشور ناکارآمد است

توزیع نظام یارانه ای کشور ناکارآمد است


سیاست گذاری اقتصادوی افزود: اگر قوانین و رویه های مالیاتی را مشاهده کنید به وضوح خواهید دید افرادی با رویه های علی الراسی که کاملا رویه ها ناکارا و غیر حساب و کتابی هستند از سد مالیات به شکل قانونی نه فرار مالیاتی عبور می کنند.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نامه اقتصاددانان به سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی در قبال اصلاح ساختارواقعی اظهارداشت: بسیاری از امضاء کنندگان این نامه افرادی هستند که طبق معمول در مراکز تخصصی مختلف دسترسی به نهادهای سیاست گذار را داشته و بارها توانسته اند حرف و پیشنهادات خود را به دستگاه سیاست گذار ارائه دهند.
وی به رادیو اقتصاد گفت: این بخش از بدنه کارشناسی کشور نیز آخرین راهکار خود را در این دید که بیاید در فضای عمومی اعتراض خود را بیان کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: قبل از تصویب بودجه سال ۹۸ مکرر گفته شد بودجه ای که در حال بسته شدن است به یقین با کسری مواجه می شود.

وی اظهارداشت: متاسفانه دولت بودجه مزبور را به مجلس ارائه و از سوی اهالی خانه ملت مورد تصویب قرارگرفت.

زمانیان گفت: چند ماه از سال جاری که گذشته همه دیدند هشداری که بدنه کارشناسی مبنی بر کسری بودجه دولت ارائه داده بود تحقق یافت.

وی افزود: برای جبران کسری بودجه پیشنهادات و راهکارهای متعددی عنوان شد صرفنظر از مسئله مالیات و یارانه روش های مختلف اصلاح ساختاری وجود دارد که می توان به سلامت از این مرحله عبور کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همگان منتظر بودند در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که قرار بود به قول معروف یک ظرفیت فوق العاده ای باشد که کشور را از این شرایط سخت عبور دهد و اصلاحاتی که در پیچ و خم های دولت و مجلس قابل انجام نبود از این طریق صورت گیرد با کمال تعجب همه دیدند همان راهکارهای پیش پا افتاده یعنی ایجاد بدهی، برداشت از پس انداز و فروش دارایی ها دوباره در این شورا به تصویب رسید.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه فضای کارشناسی و تخصصی بارها اعلام کرده که ظرفیت رفع مشکلات کشور به خوبی در داخل فراهم است، افزود: بی توجهی به نظرات و پیشنهادات علمی و اتخاذ تصمیمات دم دستی به یقین منجر به یاس و سرخوردگی بدنه کارشناسی کشور خواهد شد.

منتشر شده در سایت رادیو اقتصاد در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸