تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی

تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی


تنظیم گریحدود هفت سال از تبدیل شدن فرآیند استخراج، مبادله و تجارت ارزهای دیجیتال به یک صنعت در جهان می‌گذرد. در ایران نیز از حدود ۲ سال گذشته موضوع ارزهای دیجیتال به‌واسطه‌ی استفاده آن در مبادلات و ویژگی‌های متمایز آن مطرح شده است و مورد توجه بازیگران حاکمیتی پولی و بانکی قرار گرفته است. بهمن ماه ۹۷ اولین واکنش رسمی بانک مرکزی در قالب پیش‌نویس سیاست‌نامه این بانک در خصوص رمزارزها برای دریافت نظرات عمومی صورت گرفت. سند حاضر ناظر بر بررسی اولیه‌ی پیش‌نویس مصوبه هیئت دولت در خصوص تنظیم‌گری صنعت استخراج رمزارز است.
حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال از نخبگان صنعت و دانشگاه و سیاست‌پژوهان زنجیره‌ی ارزش استخراج رمزارز و تبادل آن دعوت می‌نماید نظرات خود را از طریق آدرس ایمیل info@gptt.ir با ما در میان بگذارند.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل