تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی

تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی


گزارش سیاستی
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27-رشد صنعت استخراج در کشور تابع قیمت برق، قیمت جهانی رمزارزها(بیتکوین) و نرخ برابری دلار میباشد.

- بهینه ترین ابزار دولت برای تنظیمگری این صنعت، پایش دادههای واردات تجهیزات، مصرف برق و اینترنت میباشد.

- در حال حاضر برنامه مشخصی برای کنترل و تجمیع دادههای این صنعت در کشور وجود ندارد. 

- ضروری است تنظیمگری صنعت استخراج به صورت متمرکز و یکپارچه در یک نهاد انجام گیرد.

 - الزام به نصب کنتور هوشمند برق و تجمیع داده های برق، اینترنت و گمرک از ضروریترین اقدامات تنظیمگر است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.