تنظیم‌گری پلتفرم‌ها، مسیری به درازای تغییر نگرش سیاستگذاران

تنظیم‌گری پلتفرم‌ها، مسیری به درازای تغییر نگرش سیاستگذاران


یادداشت
سال نشر : آبان 1402چکیدهدر واکنش به تحولات سریع پلتفرم‌ها به جای مقررات‌گذار، از فضای مقررات‌گذاری و یا نظام مقررات‌گذاری صحبت می‌شود و در این فضا علاوه بر دولت، شبه مقررات‌گذارانی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های فعال در صنعت نیز نقش‌هایی را بر عهده گرفته‌اند.


پژوهشگران برای مطالعه نحوه مواجهه نظام حکمرانی با پدیده پلتفرمی شدن شئون گوناگون از سه مضمون کلی «حکمرانی بر پلتفرم‌ها»، «حکمرانی در پلتفرم‌ها»، «حکمرانی به واسطه پلتفرم‌ها» استفاده کرده‌اند که هر یک در چارچوب مفهومی خود نوع تعامل را تبیین می‌کند.

در چند دهه اخیر و تغییر نقش متصدیانه دولت‌ها به سوی سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری، می‌توان گفت که حاکمیت ملی در کشور‌ها از قطب‌های دو رأس طیف حاکمیت مطلق دولت و حاکمیت مطلق بخش خصوصی فاصله گرفته است. تنظیم‌گران در این شرایط وظیفه قراردادن نقطه تعادلی حرکت برای هر یک از ذی‌نفعان در این الاکلنگ نامتعادل را بر عهده دارند.لینک دریافت یادداشت

متن کامل یادداشت را در سایت پیوست بخوانید:

پیوست