تلاش صدا و سیما برای تحول در پوشش اخبار خشونت آمیز

تلاش صدا و سیما برای تحول در پوشش اخبار خشونت آمیز


حکمرانی ارتباطات و رسانه , یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی ارتباطات و رسانه
نظام‌های رسانه‌ای مختلف بنا بر سیر تاریخی و یا نظام معرفتی خود روی برخی اصول یا سرفصل‌های محتوای رسانه‌ای حساسیت بیشتر یا کمتری دارند و یا بنا بر برخی موضوعات از بعضی سرفصل‌های محتوایی چشم‌پوشی می‌کنند.

ادامه‌ی یادداشت را در روزنامه‌ی قدس بخوانید:

https://www.qudsdaily.com/Newspaper/item/35353