تقدیر آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین»

تقدیر آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین»


سیاست گذاری اقتصادآقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور طی نامه‌ای از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین» تقدیر و تشکر کردند.