تقدیر آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین»

تقدیر آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین»


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : سیاست گذاری اقتصاد
سال نشر : 1400/11/18آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور طی نامه‌ای از اندیشکده حکمرانی شریف به دلیل طراحی طرح «اصلاح یارانه بنزین» تقدیر و تشکر کردند.