ترسیم الزامات اثربخشی سیاستی اندیشکده‌ها

ترسیم الزامات اثربخشی سیاستی اندیشکده‌ها


یادداشت
درباره مقاله


👤 *علی سعد* مدیر اندیشکده حکمرانی شریف

🔻هدف غایی اندیشکده‌ها به عنوان یک نهاد مشاوره سیاستی، حل مسائل و بهبود مشکلات کشور برای بالا بردن کیفیت حکمرانی است.

🔻در ساختار حکمرانی ایران نهادهای متنوعی در خصوص موضوعات واحد اختیار دارند که منجر به ناهماهنگی و نوعی از شلختگی در تصمیم و اجرا شده است.

🔻برای افزایش اثر بخشی اندیشکده‌ها آن‌ها باید به سمتی حرکت کنند که مخاطب ایده‌های سیاستی بتواند «ارزش افزوده سیاسی» اجرای آن را لمس و درک کند.لینک دریافت مقاله

ادامه یادداشت را در خبرگزاری برنا بخوانید:

خبرگزاری برنا