ترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز

ترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز


مطالعات دولت و بخش عمومیترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز (استاد تمام دانشگاه ایالتی اوهایو و سردبیر سابق مجله Public Administration Review) و اران ویگودا-گادوت منتشر شد.
این کار به همت اعضای مرکز مطالعات دولت و بخش‌عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، با همکاری گروه هسته شماره ۴۰۴ ششمین «طرح شهید احمدی روشنِ» بنیاد ملی نخبگان صورت گرفته است.
این کتاب با رویکرد تطبیقی و میان‌رشته‌ای خود، به تعبیر استاد شهیر علوم‌سیاسی، گای پیترز، هم برای متخصصان و هم برای تازه‌واردان عرصه حکمرانی و ادارهٔ امور عمومی آموزنده‌ است. از این‌رو مطالعه آن به دانشجویان رشته‌های مدیریت‌دولتی، علوم‌سیاسی، جامعه‌شناسی و … توصیه می‌گردد.

متن کامل این کتاب از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل