تاملی بر هیجان‌های خشونت‌آمیز و اعتراض‌های اخیر

تاملی بر هیجان‌های خشونت‌آمیز و اعتراض‌های اخیر


یادداشت , مدیر اندیشکده
درباره مقاله

با توجه به تجمع‌های خیابانی، زمان درنگ و تأمل در علت‌ها و توصیف این وقایع است تا براساس آن، تجربه‌هایش مرور شود و در آینده در شیوه حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
 

لینک دریافت مقاله

متن یادداشت را در خبرگزاری ایرنا بخوانید: