بریتانیا، هراس پلتفرمی و سبک جدید تنظیم‌گری

بریتانیا، هراس پلتفرمی و سبک جدید تنظیم‌گری


یادداشت
حوزه سیاستی : تنظیم‌گریخلاصه یادداشت


👤سید محمدرضا دادگستر، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

📃 بریتانیا، هراس پلتفرمی و سبک جدید تنظیم‌گری

🔻تنظیم‌گرها در بخش‌های مختلف به سمت ایجاد سازوکارهای گفت‌وگو و اقدام مشترک روی آورده تا بتوانند بر چالش‌های فضای مجازی غلبه یابند.

🔻موفقیت بریتانیا در تنظیم‌گری فضای مجازی، تاحدی به معماری خاص و تنوع‌گرای انجمن همکاری تنظیم‌گری دیجیتال نیز وابسته است.

🔻مدل تنظیم‌گری بریتانیایی در حوزه فضای مجازی به‌شدت نیازمند سطح بالایی از دانش و تخصص است.

🔻تنظیم‌گری فضای مجازی و جهان دیجیتال به دلیل سرعت بالای تحولات و رشد برق‌آسای فناوری در کنار نوپدید بودن تنظیم‌گری آن، به تعبیری «میدان مین تنظیم‌گری» است.لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در خبرگزاری ایرنا بخوانید:

خبرگزاری ایرنا