اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌کند: شکل گیری تاریخی نظام مستخدمین عمومی ایران: نهادها و روندها

اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌کند: شکل گیری تاریخی نظام مستخدمین عمومی ایران: نهادها و روندها


مطالعات دولت و بخش عمومی 

?شکل گیری تاریخی نظام مستخدمین عمومی ایران: نهادها و روندها

? بدنه کارمندان دولت ایران در طول دو سده اخیر چگونه شکل گرفته است؟
? چه نهادها، موسسات و گروههایی در این شکل گیری نقش داشته اند؟
? این تحولات چه تاثیری بر وضع کنونی نظام اداری ایران داشته است؟
? مقایسه نظام مستخدمین عمومی ایران با کشورهای دیگر چه آموزه هایی برای سیاستگذاری مسائل نظام اداری می تواند داشته باشد؟

سخنرانان:
?پروفسور جاس رادسکلدرز | استاد تمام دانشگاه ایالتی اوهایو و سردبیر سابق ژورنال
Public Administration Review

?دکتر روح الله هنرور | مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف

?آقای حسین ایمانی پژوهشگر حوزه نظام مستخدمین عمومی، مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف

? پنجشنبه ۲۳ بهمن، ساعت ۱۷:۳۰

?لینک جلسه (اسکایپ):

https://join.skype.com/hYtGW6BVOJJH