اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه همکاری امضا کردند


تفاهم‌نامه , اخبار و رویدادها
متن خبر

اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
 
به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، نشست امضای تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی فی مابین اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.

در این نشست که با حضور روسای دو مرکز برگزار شد، دو طرف بر اصل توسعه همکاری های علمی و پژوهشی با تاکید بر گسترش دیپلماسی نخبگانی و اهمیت موضوع مسیرهای ارتباطی با کار ویژه کمک به مباحث علمی ترانزیت و کریدورهای کشور به عنوان اولین گام همکاری تاکید کردند.

لازم به ذکر است این دو مجموعه با دارا بودن نیروهای متخصص و گروه های علمی مرتبط امکان توسعه همکاری های فی مابین متعددی را در زمینه های گوناگون علمی دارند.