افشاگری قانونمند در اصلاح رفتار نمایندگان موثر است

افشاگری قانونمند در اصلاح رفتار نمایندگان موثر است


مصاحبه
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : آبان 1402توضیحات

نماینده معتقد است من در راستای وظیفه حق‌خواهی خود افشاگری می‌کنم، اما نهاد نظارتی می‌گوید او افترا زده یا اسرار امنیتی را فاش کرده. البته برخی از موارد، قهرمان‌سازی‌هایی‌ است که از دل برخی وقایع رقم می‌خورد. نماینده برای اینکه رای بیاورد یا محبوب بماند، بدون سند و مدرک و اطمینان دست به افشاگری می‌زند تا از خود قهرمان بسازد و از مردم رای بگیرد.


 در کشور‌ ما فرآیند دادرسی منصفانه وجود ندارد. قانون نظارت رفتار نمایندگان، قانون مبهمی است.
 آیا زندگی خصوصی و عمومی شخص مقام سیاسی باید از هم منفک باشد؟ در اکثر کشورها وضعیت مالی نمایندگان تا بستگان درجه یک مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ حتی بدهی‌های نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا ممکن است منجر به ایجاد رانت یا شکل‌گیری تعارض منافع باشد، اما در ایران چنین نیست.


 در طرح تناسبی انتخابات مردم می‌دانند در بدترین حالت ممکن هم اگر حتی جریان غالب نباشند، می‌توانند در مجلس برای نمایندگان خود کرسی داشته باشند. این طرح، رقابت حزبی را در اشکالی تقویت می‌کند و باعث می‌شود احزاب، افراد خبره و کارکشته‌ای را در لیست خود برای گرفتن کرسی‌های مجلس قرار دهند و #انتخابات را بیش از پیش جدی بگیرند.

لینک دریافت مصاحبه

برای مطالعه مصاحبه بر روی لینک روزنامه فرهیختگان کلیک کنید:

روزنامه فرهیختگان