اصل 85 ای شدن طرح های صیانت،غربالگری و../ انسجام یا انحراف در قانونگذاری

اصل 85 ای شدن طرح های صیانت،غربالگری و../ انسجام یا انحراف در قانونگذاری


مطالعات دولت و بخش عمومیطرح و تشریح مسئله:

تصویب فرایند بررسی  طرح قانونی موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به شکل کمیسیون محور در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، مواضع مختلفی را از سوی موافقان و مخالفان پیرامون مصوبه مجلس  و لزوم شفافیت در فرایند قانونگذاری از این حیث که چه کسانی با چه انگیزه هایی اقدام به پیش نویس نگاری تقنینی می نمایند، برانگیخت. در این نشست به بررسی مزایا و معایب مصوبات ناشی از فرایند اصل ۸۵ قانون اساسی از حیث تاثیری که بر کیفیت قانونگذاری دارند،پرداخته شد .

سؤالات محوری جلسه:

۱٫ مبنای ضرورت به عنوان دلیل استناد به اصل ۸۵ چیست و شورای نگهبان چه نوع نظارتی به این اصل داشته است؟

۲٫ انگیزه اصلی دولت و مجلس از تقاضای کاربرد این اصل در فرایند تصویب قانون چیست؟

۳٫ ابزار اصل ۸۵ در مورد چه قوانینی کارایی دارد؟

۴٫ آیا ابزار اصل ۸۵ منجر به تخصص گرایی در قانونگذاری و یکپارچگی تقنینی می شود ؟

۵٫ این ابزار چه آسیب هایی دارد که بعضا مورد مخالفت قرار می گیرد؟

تشریح بیانات سخنران:

– کند بودن روند بررسی طرح ها در صحن مجلس و تورم طرح های در صف نوبت مانع از تصمیم گیری به موقع در مورد طرح های فوریت دار و مفصل می شود.

–  اصل ۸۵ کمک می کند که درباره بند به بند مواد ساعت ها بحث کارشناسی انجام شود در حالیکه در صحن بعضا نگاه تخصصی وجود ندارد و امکان نظرخواهی از کارشناس فراهم نیست.

–  اصل ۸۵ ابزاری در راستای ارتقای کیفی قوانین است .

–  استفاده افراطی از این ابزار منجر به تورم قوانین با کیفیت پایین می شود.

–  تمدید های مداوم قوانین آزمایشی حاصل از اصل ۸۵ موجب سردرگمی دستگاه اجرایی و حاصل عدم ارزیابی دقیق قوانین است.

–  اصل ۸۵ مانع شفافیت نیست هرچند که شفافیت در طرح های عادی هم به گونه ای نیست که جلسات علنی برای آگاهی مردم تاثیر به سزایی داشته باشد چنانچه بسیاری از مردم پیگیر اخبار صحن نیستند.

– حضور نماینده دولت در کمیسیون های مبتنی براصل ۸۵ هم مطرح بوده و منافاتی با نظرخواهی از دولت ندارد.

معرفی مهمان:

دکتر بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم و رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت

دکتر رستمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری