از لكنت تا غيبت: چرا ديپلماسی نخبگانی لازم است؟

از لكنت تا غيبت: چرا ديپلماسی نخبگانی لازم است؟


یادداشت
حوزه سیاستی : بین الملل
درباره مقاله

#یادداشت

👤 مجید افشانی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

📃 از لكنت تا غيبت: چرا ديپلماسی نخبگانی لازم است؟

🔻 چرا ايران بازنده اجلاس داووس 2023 شد؟

🔻 در نظم متحول جهانی اين نخبگان و كارشناسان بخش غيردولتی هر كشور هستند كه می‌توانند با عبور از محدوديت‌های رسمی به نقش‌آفرينی فعال و اثرگذار بر هنجارسازی‌های بين‌المللی بپردازند.

🔻ديپلماسی نخبگانی وجوه متفاوتی دارد و در يك تقسيم‌بندی می‌توان آن را از منظر انواع بازيگران سه دسته دانست: ديپلماسی *انديشكده‌ای* ، ديپلماسی دانشگاهی و ديپلماسی فناوری (شركت‌های دانش‌بنيان و فناور).

لینک دریافت مقاله

ادامه یادداشت را در روزنامه اعتماد بخوانید

روزنامه اعتماد