آیا شفافیت آراء به نفع عملکرد مجلس است؟

آیا شفافیت آراء به نفع عملکرد مجلس است؟


مطالعات پارلمانشفافیت مجلس حوزه‌های متعددی دارد. اکثر این حوزه‌ها برای مجلس مفید خواهد بود، اما در مورد برخی از انواع شفافیت در مجلس باید تأمل بیشتری کرد و ممکن است این شفافیت‌ها منجر به کاهش بهره‌وری مجلس شود.  عمده موارد شفافیتِ فرآیندی مانند حضور و غیاب، حقوق و مزایا، تغییر دستور جلسات صحن وکمیسیون‌ها، مهمانان کمیسیون‌ها، سفرها و مأموریت‌های خارجی نمایندگان، امضا‌کنندگان استیضاح‌ها و کسانی که امضای خود را پس می‌گیرند و… در مجموع برای مجلس مفید هستند. اما شفافیت درمورد آراء نمایندگان اگرچه در برخی مواقع مفید است اما لزوما همیشه به نفع مردم نیست. در این گزارش در ابتدا مروری بر چند مقاله ی علمی در رابطه با نقد شفافیت زیاد در مجلس، انجام می‌شود و در ادامه با دسته بندی انواع طرح‌ها و اثراتی که شفافیت آراء بر هر دسته می‌تواند داشته باشد، تحلیلی در این زمینه ارائه می‌گردد.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل