آغاز به کار فرآیند تشکیل هسته های دوره ششم طرح شهید احمدی روشن

آغاز به کار فرآیند تشکیل هسته های دوره ششم طرح شهید احمدی روشن


باشگاه سیاست پژوهیبا توجه به آغاز به کار فرآیند تشکیل هسته های دوره ششم طرح شهید احمدی روشن، اندیشکده حکمرانی شریف اقدام به تعریف ۱۳ عنوان مسئله در این طرح نموده است؛ که عناوین این مسئله ها در ادامه بیان می‌شود.

اساتید علاقه‌مند به انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف سیاستی (و دارای شرایط درخواستی بنیاد ملی نخبگان) میتوانند پیشنهاده های خود را تا تاریخ ۵ مردادماه در سایت زیر ثبت کنند.

http://ahmadiroshan.bmn.ir/registerasatid.aspx

 عناوین مسئله ها:
 حوزه مطالعات نظام حکمرانی:
۱٫ ساخت سیاسی کشور؛ نظام انتخابات و بازتعریف نقش احزاب و نهادهای سیاسی
۲٫ از دولت سیاسی تا دولت تخصصی؛ بازتعریف تعادل بهینه جایگاههای سیاسی و ساختارهای تخصصی
۳٫ بازافرینی مرکزیت دولت: نهاد ریاست جمهوری، ساختارها و کارویژه ها
حوزه مطالعات اقتصاد و تنظیم‌گری:
۴٫ اصلاح ساختار بودجه
۵٫ اصلاح صندوق های بازنشستگی
۶٫ اصلاح نظام یارانه قیمتی خانوارها
۷٫ بازنگری در قانون اجرایی سازی اصل ۴۴ در ایران
حوزه مطالعات پارلمان:
۸٫ استخراج الگوی کارآمد تعامل دولت و مجلس در نظام ایران
۹٫ باز طراحی فرآیندهای تقنینی مجلس شورای اسلامی
حوزه مطالعات رسانه و فرهنگ:
۱۰٫ بازطراحی نظام حکمرانی نهادهای رسانه ای در ایران
۱۱٫ حکمرانی بخش فرهنگ، عبور از دوگانه بی‌فرهنگی یا فرهنگ دولتی
حوزه مطالعات نهادهای آموزش و مشاوره سیاستی:
۱۲٫ طراحی نظام تربیت حکمرانان راهبردی، بسوی مدرسه حکمرانی نوین
۱۳٫ از سیاست‌سازی تا سیاستگذاری؛ توسعه نظام مشاوره سیاستی