حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی

هم‌بنیانگذار
سوابق اجرایی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی
عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدیرکلی حوزه های دانشجویی استان تهران
مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اسلامی شریف
قائم مقام مدیریت موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی
موسس و مدیر حوزه علوم اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
مشاور عالی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور
مدیر گروه پژوهشی مهندسی فرهنگی پژوهشکده باقرالعلوم