الهه فرمد

الهه فرمد

تحلیلگر
مطالعات دولت و بخش عمومیمعرفی

کارشناسی مهندسی نرم‌افزار، دانشگاه تهران ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۹۷

سوابق پژوهشی - اجرایی

عضو کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، اردیبهشت ۹۷- بهمن ۹۹
پژوهشگر حوزه دولت الکترونیک، گروه مطالعات دولت و بخش عمومی، اندیشکده حکمرانی شریف، شهریور ۹۹- تاکنون