گفتگوی دین شناسان و سیاست پژوهان در سلسله نشست‌های دین و اداره | قسمت چهارم

گفتگوی دین شناسان و سیاست پژوهان در سلسله نشست‌های دین و اداره | قسمت چهارم

در فضای مجازی
توضیحات

با حضور دکتر مسعود شادنام، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و حجت الاسلام و المسلمین علیرضا قربانی، مدیر اندیشکده مسیر

فیلم