گفتگوی دین شناسان و سیاست پژوهان در سلسله نشست‌های دین و اداره | قسمت سوم

گفتگوی دین شناسان و سیاست پژوهان در سلسله نشست‌های دین و اداره | قسمت سوم

در فضای مجازی
توضیحات

با حضور دکتر احمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و حجت الاسلام والمسلمین مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه نظام

فیلم