گزارش سالیانه اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد

گزارش سالیانه اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد

اخبار و رويدادها , گزارش

توضیحات

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، مجموعه اقدامات و فعالیت‌های اندیشکده حکمرانی شریف در سال 1402 در قالب گزارش سالیانه منتشر شد.

 این گزارش شامل اقدامات اندیشکده در حوزه‌های• نظام تنظیم‌گری در ایران• داشبورد رصد مدیران• دیپلماسی نخبگانی ایران - سازمان‌های بین‌المللی• اصلاح ساختار شوراهای عالی و نهادهای فراقوه‌ای• چارچوب نظام مسئولیت پلتفرمی در ایران• نظام مشاوره سیاستی (حلقه حکمرانی دیجیتال)و ... است که در 135 صفحه منتشر شده است.

لینک دریافت سالنامه

برای دریافت فایل گزارش سالیانه 1402 اندیشکده حکمرانی شریف بر روی لینک سالنامه 1402 کلیک کنید:

سالنامه 1402