کاربست هوش مصنوعی در سیاست‌پژوهی و حکمرانی

کاربست هوش مصنوعی در سیاست‌پژوهی و حکمرانی

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : بین الملل
تاریخ رویداد 4 شهریور 1402توضیحات


⚠️ظرفیت محدود

گروه بین‌الملل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌کند:
کاربست هوش مصنوعی در سیاست‌پژوهی و حکمرانی

با حضور:
👤 دکتر حمید شیردستیان؛ استاد دانشگاه بیشاپس کانادا

محورهای نشست:
🔸آگاهی نسبت به میزان اهمیت، ضرورت و فوریت هوش‌مصنوعی
🔹 آشنایی با ابزارهای کاربردی توسعه‌یافته و قابلیت‌های آنها
🔸پیامدهای این فناوری و مسائل نوپدید در اداره جوامع
🔹 مثال‌های کاربردی در حوزه‌های بازاریابی، اقتصاد، سلامت، آموزش و ...
🔸 کاربردهای متاخر در آزمایشگاه‌های سیاستی، پژوهش و
سیاستگذاری مبتنی بر داده
🔹 پیشنهاد گام‌های عملیاتی برای اندیشکده‌ها و پژوهشگران

🔺همراه با پرسش و پاسخ


زمان

شنبه 4 شهریورماه

ساعت: 16:30

ثبت‌نام

جهت ثبت‌نام رزومه خود را به به int@gptt.ir ایمیل کنید.

پوستر