واگذاری موضوع حجاب به 35 دستگاه فرهنگی و انتظامی یك اشتباه حكمرانی است

واگذاری موضوع حجاب به 35 دستگاه فرهنگی و انتظامی یك اشتباه حكمرانی است

در فضای مجازی

توضیحات

(25/مهر) برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی «شیوه» با موضوع «سیاستگذاری فرهنگی» با حضور دكتر سید محمدصادق امامیان عضو هیئت علمی دانشگاه امیركبیر و هم‌بنیانگذار اندیشكده حكمرانی شریف؛ روی آنتن شبكه‌ی4 رفت.

فیلم