نشست governance talks با موضوع قدرت نرم از شرق؛ به چالش کشیدن هژمونی غربی در این مفهوم

نشست governance talks با موضوع قدرت نرم از شرق؛ به چالش کشیدن هژمونی غربی در این مفهوم

اخبار و رويدادها
سومین نشست از سلسله نشست های governance talks با حضور دکتر سوراو کومر،  استادیار دانشگاه مدیریت و فناوری گاندی هند برگزار میشود.

این نشست در تاریخ دوشنبه 18بهمن ماه ساعت 14برگزار میشود. برای شرکت در این جلسه میتوانید از این لینک استفاده نمایید.