نشست governance talks با موضوع  رویکرد جهانی در آموزش سیاست‌گذاری عمومی به‌هم‌پیوسته

نشست governance talks با موضوع رویکرد جهانی در آموزش سیاست‌گذاری عمومی به‌هم‌پیوسته

اخبار و رويدادها
دومین نشست از سلسله نشست های governance talks با حضور دکتر الکساندر داوودی، استاد دانشگاه مری وود امریکا و بنیانگذار انجمن سیاست گذاری عمومی خاور میانه برگزار میشود.

این نشست در تاریخ سه شنبه پنجم بهمن ماه ساعت 16 برگزار میشود. برای شرکت در این جلسه میتوانید از این لینک استفاده نمایید.