منطقه‌گراییِ تحصیلات تکمیلی در آسیا مطالعه موردی چین و ابتکار کمربند-راه

منطقه‌گراییِ تحصیلات تکمیلی در آسیا مطالعه موردی چین و ابتکار کمربند-راه

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : بین المللدرباره رویداد

#گفتگوهای_بین_المللی

🔶️ گفتگوهای بین‌المللی حکمرانی
نشست سوم در سال 2023

🔷️ موضوع: منطقه‌گراییِ تحصیلات تکمیلی در آسیا
مطالعه موردی چین و ابتکار کمربند-راه

👤 ارائه‌کننده: خانم منگ-سوان چو
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور
دکترای علوم سیاسی و مطالعات بین‌المللی
دانشگاه کمبریج

👤 مدیر نشست: خانم حدیثه ربیعی
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

زمان

زمان: سه شنبه 29 فروردین‌ماه ساعت 12:30

لینک شرکت در جلسه

برای شرکت در جلسه از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

لینک شرکت در جلسه

لینک ثبت‌نام

برای ثبت‌نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

لینک ثبت‌نام

پوستر - چکیده