مجموعه نشست های دیپلماسی نخبگانی / نشست سوم: دیپلماسی پارلمانی

مجموعه نشست های دیپلماسی نخبگانی / نشست سوم: دیپلماسی پارلمانی

در فضای مجازی
توضیحات

در این نشست تلاش شد نقش مجلس شورای اسلامی در ساخت و نظارت بر اجرای سیاست خارجی مورد کنکاش قرار گیرد. هم چنین ظرفیت های نهادی مجلس در اجرای دیپلماسی پارلمانی بررسی شد.

فیلم