فروم حکمرانی در نمایشگاه اینوتکس

فروم حکمرانی در نمایشگاه اینوتکس

باشگاه سیاست پژوهی
باشگاه سیاست‌پژوهی با همکاری پارک فناوری پردیس، فروم حکمرانی  را در نمایشگاه اینوتکس برگزار می‌کند.

این فروم با حضور سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه در پارک فناوری پردیس برگزار میشود.