فروم حکمرانی در نمایشگاه اینوتکس

فروم حکمرانی در نمایشگاه اینوتکس

اخبار و رويدادها
باشگاه سیاست‌پژوهی با همکاری پارک فناوری پردیس، فروم حکمرانی  را در نمایشگاه اینوتکس برگزار می‌کند.

این فروم با حضور سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه در پارک فناوری پردیس برگزار میشود.