فرصت همکاری میان جریان‌های محافظه‌کار با وجود تفاوت‌ها

فرصت همکاری میان جریان‌های محافظه‌کار با وجود تفاوت‌ها

اخبار و رويدادها

حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان بین الملل
تاریخ رویداد 14 /تیر / 1402درباره رويداد


📢 در نهمین نشست بین‌المللی اندیشکده حکمرانی شریف در سال جاری میلادی مطرح شد:
*فرصت همکاری میان جریان‌های محافظه‌کار با وجود تفاوت‌ها*

🔻 *دکتر کارپنتیر، مشاور ارشد بنیاد هند:* خیزش محافظه کاران در نقاط مختلف دنیا مثل چین، روسیه، برزیل و برخی از مناطق اروپا دیده می‌شود.

🔻محافظه کاری هندی، برآمده از واکنش اکثریت هندو و اقلیت مسلمان به استعمار بریتانیایی است.

🔻 نخست‌وزیر مجارستان به تازگی از امکان برقراری اتحاد میان دول محافظه‌کار مسیحی و مسلمان سخن گفته است.

🔻 هند با چالش ایجاد هویت فراگیر برای تحقق اهداف اقتصادی روبروست که با وضعیت فدرالی برخی ایالت‌ها در تضاد است.

🔻 *حدیثه ربیعی، پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان:* بی‌توجهی به مقوله اجتهاد در روحانیت شیعه، برداشت محافظه‌کارانه را غیر‌دقیق می‌سازد.

🔻 بعلت فاصله میان تعبیر کلاسیک غربی و برداشت جامعه ایرانی از محافظه‌کاری، باید در بکارگیری این مفهوم برای توصیف ‎ساخت سیاسی در ایران دقت کرد.

🔻 برخلاف محافظه‌کاران مذهبی در اروپا که به سرمایه‌گذاری در صنعت رو آوردند، بازاریان ایرانی بدلیل وجود منابع نفتی، کمتر به استقبال صنعتی‌شدن رفتند.