طوفان شروع شده است، 133 میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود | هوش مصنوعی فیلتر‌شدنی نیست

طوفان شروع شده است، 133 میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود | هوش مصنوعی فیلتر‌شدنی نیست

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : بین الملل
تاریخ رویداد 04 / شهریور / 1402
گزارش


📢 در وبینار آموزشی گروه بین‌الملل اندیشکده حکمرانی شریف با موضوع کاربست هوش مصنوعی در سیاست‌پژوهی و حکمرانی مطرح شد:
طوفان شروع شده است، 133 میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود. هوش مصنوعی فیلتر‌شدنی نیست

🔻 دکتر حمید شیردستیان، استاد دانشگاه بیشاپس کانادا: اندیشکده‌ها پایگاه‌های داده مناسب و گروه‌های تخصصی در موضوع هوش مصنوعی ایجاد کنند.

🔻 هوش مصنوعی جدید، فقط پردازش نمی‌کند؛ پدیدآور و خلق‌کننده هم هست. معرّفی نسخه 4 ChatGPT نقطه عطف این فناوری بود.

🔻 هدف نهایی در استفاده از هوش مصنوعی «خلق ارزش» است. این فناوری به بهینه‌سازی تصمیم‌‌ها کمک می‌کند.

🔻 باید توجّه کنیم که هوش مصنوعی فقط یکی از ابزارهای جعبه‌ابزار ماست.

🔻 طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 133 میلیون شغل جدید خلق می‌شود و 75 میلیون شغل از بین خواهد رفت.

🔻 آینده‌ی این فن‌آوری، وابسته به خلّاقیت و سازگاری ماست.

🔻 یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، سوگیری هوش مصنوعی است؛ مثلاً احتمال اولویّت دادن مرد سفیدپوست به زن سیاه‌پوست در آن بیشتر است. مسئولیت تصمیم اشتباه، مثل تجویز نادرست دارو نیز چالش مهمّ دیگری است.

🔻 اگر مردم هوش مصنوعی را تهدید بدانند خودشان را با آن وفق نمی‌دهند، امّا میزان اعتماد و پذیرش مردم در اکثر کشورهای عضو بریکس زیاد است.

🔻 امنیّت سایبری و پایبندی به مقرّرات از مهم‌ترین خطرات هوش مصنوعی از نگاه سازمان‌هاست. سؤال‌هایی که از ChatGPT می‌پرسید در پایگاه داده‌ی آن می‌مانَد و بعضی سازمان‌ها و دولت‌ها به همین دلیل دسترسی به آن را محدود کرده بودند.

🔻 به نظر من، هوش مصنوعی برتری انسان را در آینده تهدید خواهد کرد.