شرکت در دوره چه مواردی به ما خواهد افزود؟

شرکت در دوره چه مواردی به ما خواهد افزود؟

آکادمی انتخابات شریف

حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان سیاست‌پژوهی
تاریخ رویداد مردادماه ۱۴۰۲#آکادمی_انتخابات_شریف

❓️شرکت در دوره چه مواردی به ما خواهد افزود ؟
❓️محتویات دوره شامل چه مواردی است؟

? پاسخ این سوالات در تصویر زیر موجود است


⏱ زمان برگزاری: مردادماه ۱۴۰۲

?جهت ثبت اطلاعات، به لینک ثبت‌نام زیر مراجعه کنید:

?https://gptt.porsline.ir/s/Sharif-Electoral-Academy