ساخت نیافتگی سیاسی و کتمان سیاست ورزی از اصلی‌ترین موانع ارتقای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است

ساخت نیافتگی سیاسی و کتمان سیاست ورزی از اصلی‌ترین موانع ارتقای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است

اخبار و رويدادها

خلاصه گزارش🔸 هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در پژوهشکده شورای نگهبان مطرح کرد:

✅ ساخت نیافتگی سیاسی و کتمان سیاست ورزی از اصلی‌ترین موانع ارتقای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است

🔻 برای بنده بعنوان یک پژوهشگر حکمرانی و سیاستگذاری که همواره از بازی در نقش فعال سیاسی گریزان بوده و هستم، وجود ساخت یافتگی و بلوغ و پویایی سیاست‌ورزی در ایران لازمه تحول در بالاترین سطح حکمرانی است.

🔻 تقلیل ضرورت ساخت سیاسی به بازآفرینی حزب (به معنای غربی آن) بدون توجه به اقتضایات بومی و انقلابی کشور و بدون بازخوانی علل تجربه ناموفق حزبی در ایران پس از انقلاب، همواره مسیر گفتگو و چاره اندیشی در باب لایه سیاسی حکمرانی را با انسداد مواجه کرده است.

🔻 تمام دستاوردهای انقلابی و پیشرفت‌های زیرساختی جمهوری اسلامی در سایه دوران‌های معدود انسجام و گارانتی سیاسی اتفاق افتاده است.

🔻 تعادل فعلی تعدد و غلبه بی چون و چرای انواع نهادهای نظارتی، محاسباتی، قضایی و امنیتی بر بدنه نحیف اجرایی و بدون پشتوانه سیاسی کشور به وضوح منجر به فلج سیاستی و تنزه طلبی و بی عملی تمامی مدیران کشور شده است. در چنین شرایطی صحبت از تحول در حکمرانی، بی معنا و بلامصداق است.

لینک گزارش

جهت دریافت متن کامل گزارش به سایت پژوهشکده شورای نگهبان مراجعه نمایید:

پژوهشکده شورای نگهبان