رویداد گرای سیاست گذاری

رویداد گرای سیاست گذاری

در فضای مجازی

توضیحات

این رویداد در پاییز ۱۴۰۱ با حضور *۴۰ شرکت کننده* و تدریس اساتید حوزه سیاست‌گذاری به همت باشگاه سیاست‌پژوهی *اندیشکده حکمرانی شریف* و همکاری *بنیاد نهضت* ، *خانه اندیشه‌ورزان* ، *مرکز پژوهش‌ها* ، *ایتان* و *اندیشکده امیرکبیر* برگزار شد.

فیلم